Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Nedir?

Öğrencilerin seçmiş oldukları üniversite veya programı uzaktan eğitim teknolojileri ile okumalarıdır. Öğrenci adaylar iş veya yaşanılan şehir durumlarına göre bu programı tercih etmektedirler. Program ile alınacak olan dersler internet sitesinde kullanılmakta olan yazılımlar ile sağlanmaktadır. Seçilmiş olan bütün dersleri öğrenciler istedikleri zaman istedikleri yerde almaktadırlar.

Tüm üniversiteler ve programları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Koşulları

Uzaktan eğitim programlarında tezli veya tezsiz yüksek lisans başvuru şartları arasında bir fark yoktur. Büyük çoğunlukta tezsiz yüksek lisans programlarından oluşan uzaktan eğitim yüksek lisans programları olduğu için çok fazla şart aranmamaktadır. Üniversitede lisans bölümünü bitirmiş ve diplomasını almış öğrenciler başvurularını yapabilirler.

Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Diploması

Üniversiteler ve programlarının durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Çoğu üniversitede ve programda normal eğitim ile uzaktan eğitim farkı diplomalarda yazmasa da bazı üniversitelerin diplomalarında programın yanında uzaktan eğitim yazmaktadır.