Özel Hukuk Yüksek Lisansı

Yayımlandığı Tarih: Pazartesi, Şubat 18, 2019 | Son Güncelleme: Şubat 18, 2019 2:24
Özel Hukuk Yüksek Lisansı

229

Özel Hukuk Nedir?

Özel hukuk toplumun, kişilerin birbiriyle olan ilişkilerini eşitlik ve irade serbesti esasına uygun olarak düzenleyen hukuk kurullarının bütünüdür.

Özel Hukuk Yüksek Lisansı

Hukuk giderek evrenselleşen bir alandır. Yüksek lisans eğitimi öğrencilerin, evrensel hukuk dünyasının kapılarını açabilmesine destek olur. Özel hukuk yüksek lisans programı da belirli bir alanda uzmanlaşmayı sağlayacak bir eğitim vererek adaylar için yeni kariyer olanakları ve akademik kariyer için şans sağlar.

Bunun yanı sıra hukuk biliminin uluslararası boyutu ve yeni gelişmekte olan disiplinler hakkında öğrencileri bilgilendirip lisans eğitiminin üzerine katkı yapmayı amaçlar.

Özellikle globalleşen dünyada ortaya çıkan yeni hukuksal sorunların belirlenmesi ve çözülmesinde gereken bakış açısının kazandırılması istenir.

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programının Amaçları

Özel hukuk yüksek lisans programı ile lisans öğretiminden farklı olarak, öğrencilerin özel hukuk alanında uzmanlaşmasını sağlamak istenmektedir.

Temel amaç, hukuk kurallarının özünü ve evrimini anlayarak, globalleşen dünyada meydana gelen yeni hukuksal sorunları tanımlama ve analiz edebilme yetenekleri gelişmiş hukukçu ve uzmanlar yetişmesidir.

Dolayısıyla, yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin hukuk disiplini temelini oluşturan esas ve usule ilişkin kararlarda veya incelemelerde gerekçe zenginliği sunabilmesi beklenmektedir.

Programda ulusal ve uluslararası ticaret hukuku ve bununla bağlantılı olarak sermaye piyasası hukuku tüketici hukuku, şirketler hukuku, rekabet hukuku, borçlar hukuku, çevre hukuku, spor hukuku gibi birçok alandaki gelişmeleri izleyebilmeleri,  söz konusu alanlardan edindikleri bilgilerle karşılaşılan hukuki sorunları akla ve adalete uygun olarak değerlendirip çözebilme gibi  yeteneklerine sahip olmaları gerekir.

Öğrenciler bu sayede gelişmeleri yakından takip edecek ve uzmanlaşmanın getirdiği bir sonuç olarak daha iyi kariyer olanaklarına sahip olacaktır.

Bunlar göz önüne alındığında hukuk bilimindeki değişiklikleri takip etmenin yanında, değişime katkı sağlayacak ve geleceğin hukuk yapısını yaratabilecek yetkinliğe sahip uzmanlar ülkemize kazandırılmış olacaktır.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , , ,