Mimarlık Yüksek Lisansı

Yayımlandığı Tarih: Cuma, Şubat 15, 2019 | Son Güncelleme: Şubat 7, 2019 14:39
Mimarlık Yüksek Lisans

241

Mimarlık yüksek lisans programı öğrencilere, mimarlığın temel konuları olan insan, yapı, sanatlar, doğal ve yapılı çevre konuları, bunlar arasındaki dengelere güncel bir tasarım üretebilme donanımı ve yetisi kazanabilmeleri için özgürlükçü bir öğrenim, iletişim ortamı sağlamayı amaçlar.

Mimarlık yüksek lisans programları, tasarımı farklı disiplinlerin bir araya geldiği bütünleşik bir kültür ve üretim alanı olarak ele alır.Coğrafi ölçekten bireye, kentsel ölçekten nesneye, mimari mekandan ürüne uzanan farklı ölçeklere odaklanır.

Tasarım teknolojilerini ve üretim biçimlerini yaratıcı ve eleştirel düşünce ile ele alır.

Yaşam boyu mimarlık eğitimini sürdürecek olan bireye sorgulama, düşünme, yanıt arama ve yeniden yapılandırma sorumluluğu ve becerisi kazandıracak bir yapıda oluşturulmuştur.

Bilimsel yöntemlerle araştırma yapabilme becerisi kazanılmasının yanında bilgiye erişme, erişilen bilgiyi değerlendirip yorumlayabilme yeteneğinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ulusal veya uluslararası düzeyde gereksinim duyulan ileri teknoloji, modern sanat ve ileri bilgi birikimiyle donatılmış nitelikli mezunlar verilmesi temel amaç haline gelmiştir.

Yüksek Lisans İçin Gerekenler

Mimarlık yüksek lisans bölümü, birçok üniversitede alan sınırlaması olan bir bölümdür.Dolayısıyla Mimarlık ve ilgili bölüm mezunlarını kabul etmektedir.

Bu bölümü tezli olarak düşünüyorsanız istenilen puan türünde bir ALES yeterlilik belgeniz olmalıdır.Tezsiz programlarda ALES şartı aranmamaktadır.İngilizce programlarda ise dil yeterliliği isteneceğinden dolayı düşündüğünüz üniversitenin kabul edeceği (YDS, TOEFL, YÖKDİL) bir sınav sonuç belgenizde bulunmalıdır.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , , ,