İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisansı

Yayımlandığı Tarih: Cuma, Şubat 22, 2019 | Son Güncelleme: Şubat 22, 2019 11:03
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisansı

275

Sanayileşme ile birlikte teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler iş kazaları ve meslek hastalıklarını beraberinde getirmiştir. Her bireyin doğuştan sahip olduğu temel hak olan yaşam hakkı dolayısıyla devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak ve kamu sağlığını korumakla görevlidir.

İş sağlığı güvenliği de iş kazalarını ve meslek hastalıklarını konu alan çalışanların güvenli ortamlarda ve koşullarda çalışmalarını amaçlayarak, hem işin hemde çalışma ortamının kalitesinin iyileştirmeyi benimseyen bir alandır.

20 haziran 2012’de iş kazaları ve meslek hastalıklarının meydana gelmeden önlenmesi, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesini sağlayabilmek, risk ve tehlikeleri ortadan kaldırabilmek veya en aza indirebilmek amacıyla 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir.

Yasa gereği işletmelerin iş güvenliği elemanı çalıştırma zorunluluğu olması ve ülkemizde bu konuda yetişmiş uzman sayısı yetersizliği, iş güvenliği yüksek lisans programının varlığını gerektirmekle birlikte, program tüm mühendislik alanları için ihtisaslaşma bağlamında günümüzde en çok tercih edilen programlardan biri olarak dikkat çekmektedir.

Bu düzenlemeler başta sanayi kuruluşları olmak üzere birçok çalışma alanında faaliyet gösteren işletmeleri de kapsamaktadır. İş sağlığı güvenliği kanunu işverenleri ve işletmelerde çalışan sorumlu personelleri çalışma ortamında;

  • Kazaya sebep olabilecek her türlü riski tespit etmek,
  • Gerekli önlemleri almak,
  • Oluşabilecek riskleri belirlemek,
  • Bunlardan kaçınmak,kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek,
  • Risklere yerinde mücadele etmek,
  • Çalışma şekli ve üretim metotlarını iyileştirmek,
  • İş yerinde tehlikeli olan malzemeleri tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirerek,
  • İş yeri acil durum planları oluşturmak,

Ve bu durumlar için geliştirilen önleme politikalarını toplu koruma tedbirleriyle birlikte kişisel koruma tedbirlerine de öncelik sağlayarak uygulamak gibi sorumluluk ve görevleri bulunmaktadır.

Lisans düzeyinde verilen eğitimler ile bu sorumlulukların yerine getirilmesinin yetersiz kalmasından dolayı açılmış olan yüksek lisans programları, bu konularda dersler vererek mezunların ihtiyaç duyduğu eksikleri tamamlamakta ve adaylar, edindikleri nitelikli bilgiler ile yurt içi ve yurt dışında tüm sektörlerde yetişmiş eleman ihtiyacına cevap verebilecek donanımda olabilecek hale gelmektedir.

Programın eğitimi, ülkemiz çalışma mevzuatının da üyesi bulunduğu ILO normlarına ve üyelik görüşmeleri sürdürülen Avrupa topluluğu sözleşmesi doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği yönergelerine uygun olacaktır.

Programdan, İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı olarak mezun olunacaktır.

Programın Kazanımları Nelerdir?

B sınıfı iş güvenliği uzmanlık sınavına başvuru yapabilmek için en 3 yıl iş güvenliği uzmanı olarak çalışmak gerekmektedir. İş sağlığı ve Güvenliği Yüksek lisans programından mezun olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına doğrudan başvurma hakkı kazanmaktadır.

Program Dersleri Nelerdir?

Program dersleri üniversitelere göre değişiklik göstermek ile birlikte;

İş sağlığı ve güvenliği, iş kazaları ve meslek hastalıkları, güvenlik mühendisliği, risk analizi, yangın güvenliği, acil durum yönetimi gibi dersler ve seçmeli derslerden istenilen alanın tercih edilmesi mümkün olacaktır.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , ,