İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisansı

Yayımlandığı Tarih: Perşembe, Şubat 14, 2019 | Son Güncelleme: Şubat 13, 2019 16:02
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisansı

232

Günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte mevcut işlerin tanımları değişmekte, yüksek beceri gerektiren yeni işler ortaya çıkmaktadır. Kas gücü yerine beyin gücünü kullanan, iş hayatından beklentileri farklılaşmış, sanal ortamda iş arayan değil iş seçen Y kuşağının varlığı tamamen farklı, yeni nesil bir insan kaynağı ortaya çıkarmaktadır.

İş hayatındaki yeni koşullar, işi sadece yapan değil, yapılan işi yenilikçi, yaratıcı ve ileri boyutlara taşıyan çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Örgütlerin ve her düzeyde yöneticilerin yeni insan kaynakları tutumunu kazanması da stratejik önem taşımaktadır.

Yaşadığımız bilgi toplumu ve yeni ekonomide yetkinlik ve yaratıcılığı ile örgütlere kazandırma potansiyeli olan tek ve en önemli kaynak insan kaynağı olarak düşünülmektedir.

Dolayısıyla, insan kaynaklarının artan bu önemi işletmelerde yöneticilik pozisyonlarına gelmeyi isteyen adayların güncel insan kaynakları becerilerine sahip olmasını beklemektedir.

Neden İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisansı Yapılmalı?

Bir işletmenin en önemli kaynağı çalıştırdığı insanlardır. Dolayısıyla sektör ne olursa olsun, insan kaynakları bir işletmenin en önemli departmanını oluşturmaktadır ve insan kaynakları sadece işe alım süreci ile uğraşan bir birim değildir. Şirket çalışanlarının şirkete verimli bir şekilde yönetilme ve yönlendirilmesinden de sorumludur. Çalışanları uzun vadeli başarı elde edecek şekilde seçmek, adaletli ücretlendirmek ve eğitmek, performans yönetimi ile verimliliği arttırma gibi kritik görevleri de vardır.

Çalıştığınız veya çalışmayı düşündüğünüz şirketlerin yönetiminde söz sahibi haline gelmek, yeni çağın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak, sahibi veya yöneticisi olduğunuz şirkette hayati öneme sahip insan kaynakları politikalarını belirleyebilmek ve belirlenmesinde etkin rol alabilmek, insan kaynakları alanından seçeceğiniz bir konuda uzmanlaşarak, akademik kariyere sağlam adımlarla başlamak, şirketlere insan kaynakları süreçlerinde yol gösteren bir danışmanlık bürosu kurabilme ve yönetebilmek gibi amaçları olan adayların da bu eğitimi alması gerekmektedir.

Dolayısıyla bu programda temel olarak, değişen dünyada bilimsel araştırmaları ve değişimleri izleyen günümüz yeni yaklaşımlarını benimseyerek artan rekabet ortamında insan kaynaklarını başarılı  bir şekilde yöneten ve doğru kariyer planlamaları yapan ve alanında uygulamasını yapabilen uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Hangi dersleri alacağım?

İnsan kaynakları birçok alt bölümden oluşmaktadır.Bazı bölümler sizin kişiliğinizle ve yetkinliklerinizle örtüşecektir.Dolayısıyla uzmanlaşmak isteyeceğiniz alanı seçip zorunlu dersleriniz dışında seçmeli dersleri kariyer planınıza uygun bir üniversite araştırabilirsiniz.

İnsan kaynakları yönetimine güncel kaynaklar,kariyer yönetimi,örgüt geliştirme,kariyer yönetimi,yönetim ve organizasyon stratejik yönetim ve iş zekası gibi dersler ve birçok seçmeli ders ile uzmanlar yetiştirilir.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , , , ,