Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı

Yayımlandığı Tarih: Perşembe, Şubat 21, 2019 | Son Güncelleme: Şubat 21, 2019 2:48
Halkla İlişkiler ve Tanıtımı Yüksek Lisansı

267

Dünya’yı herkesin birbirini duyduğu, gördüğü, duygularını paylaştığı ve fiziksel uzaklıkların ortadan kalktığı bir yer haline getiren iletişim teknolojisindeki gelişmelerin yarattığı ihtiyaçtan dolayı, halka ilişkiler yüksek lisans programı bu iletişimi nitelikli bir şekilde yönetebilecek bireyleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda bireysel ve sosyal sorumluluklarının bilincinde davranan, yüz yüze iletişim becerisine sahip, olağan veya olağan üstü durumlar için strateji geliştirebilen, iletişim teknolojilerini iyi kullanabilen, analitik düşünen, yaratıcı çözümler sunan, özgüven sahibi ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapabilecek uzmanlar hazırlanmak istenmektedir.

Kamuoyunda algı, tutum ve beklentilerin neler olduğu yönünde araştırmalar yapan ve edindiği sonuçlara göre etkinliğini planlayıp uygulayan halkla ilişkiler, iletişim bilimlerinin temel alanlarından da biridir.

Kurum içinde de iletişimi geliştirerek kurum kişiliğinin,kurumsal imajın oluşturulmasına ve yönetilmesine öncülük eder.

Yine kurumsal itibar adına medya ilişkilerini yönetirken sosyal sorumluluk ve sponsorluk projeleri üretir. Kurumsal varlığı, sanal ortama uyarlar ve sosyal medya uygulamalarını iletişim teknolojisinin sağladığı olanakları kullanarak geliştirir.

Halkla ilişkiler yüksek lisans programı, halkla ilişkiler alanının mesleki ve akademik yörüngesinde paralel olarak farklı disiplinlerden beslenir.

Tüm dünyada yaşanmakta olan teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel dönüşümlerle paralel olarak bu alanında tanımı, niteliği ve kapsamı değişiklik göstermektedir.

Dolayısıyla bireyselden kişiler arası iletişime, örgüt iletişimden uluslararası iletişime kadar farklı düzeylere birbiri ile ilişkide olan alanların hem kuramsal hemde pratik sorunlarına yönelik tartışmalara etki edebilecek kadar hakim olmaya gerektirir.

Bu durumda program, bu farklı düzeyleri halkla ilişkiler ekseninde kuramsal ve uygulamalı olacak şekilde yapılacak olan incelemelerin ve araştırmaların konusu haline getirmeyi istemektedir.

Hem akademik hemde uygulamaya yönelik olacak şekilde mesleki kariyer hedefleri olan öğrencilere geniş bir yelpaze sunmaktadır. İletişim disiplinine ilişkin gerekli bilgi desteğini sağlamak ve alanın son zamanlarda içinde bulunduğu değişim adına farkındalık yaratılmak istenir.

Program mezunlarının sosyal kuram ve araştırma tekniklerini kullanabilmeleri, çalıştıkları kurumlardaki sorunları analiz etme ve çözülmesinde önderlik edebilme becerisi beklenmektedir.

Seçmeli dersler ile bireysel hedeflerine ulaşabilmelerine yardımcı olmaktadır.

Ve bu farklı seçmeli derslerle iletişime dayalı farklı alanlarda çalışırken sadece başlangıç düzeyindeki görevlerde değil istedikleri alanda ilerlemeyi sağlamak adına bir eğitim programı sunulmaktadır.

Akademik olarak devam etmek isten öğrenciler için ise kuram ağırlıklı dersler sunularak yapacakları tez çalışmaları ile doktora programına hazırlar.

Programın Dersleri Nelerdir?

Üniversitelere göre zorunlu dersler değişiklik göstermek ile birlikte;

  • İleri düzey iletişim kuramları
  • Kurumsal iletişim
  • Halkla ilişkilerde yeni yaklaşımlar ,
  • Medya çalışmalarında araştırma yöntemleri ve etik

gibi dersler ve seçmeli ders seçenekleri sunulmaktadır.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , ,