Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisansı

Yayımlandığı Tarih: Salı, Şubat 19, 2019 | Son Güncelleme: Şubat 19, 2019 2:58
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Yüksek Lisansı

256

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı Nedir?

Tıbbın pek çok alanında bulunan fizyoterapi ve rehabilitasyon, savaşlar, kazalar ve çocuk felci epidemileri nedeniyle oluşan fiziksel engelli birey nüfusunun fonksiyonel kayıplarını iyileştirebilmek adına doğmuş ve pek çok ilerlemeyle birlikte günümüzdeki popüler konumuna ulaşan bir alandır.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler, fizyoterapistlerin belirli bir alanda yaşam boyu öğrenme ilkesini gündeme getirmekte ve fizyoterapistlerin belirli bir alanda mesleklerine özgü yeni değerlendirme ve uygulama yöntemlerini kullanarak çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. Fizyoterapi ve rehabilitasyon’da birinci amaç ağrıyı dindirmek, bireylerin hareketliliğini ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Dünyada ve ülkemizde teknolojinin gelişimiyle birlikte hareketsizleşen toplumların günümüzdeki ve gelecekte oluşacak gereksinimleri fizyoterapistlik mesleğinin gelişmesini kaçınılmaz kılıyor. Bunu göz önüne alarak  bilimsel temellere dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımla rehabilitasyon çalışmalarını uygulayan uzman fizyoterapistler yetiştirmek hedeflenir.

Henüz yeterli sayıda uzmanlaşmış fizyoterapist ve akademisyen bulunmaması lisansüstü eğitim programlarının üniversitede açılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programının Amaçları?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon  yüksek lisans programlarında;

Lisans eğitimi boyunca öğrenilen teorik ve uygulamalı bilgileri daha detaylı hale getirip derinleştirmek,

Kanıta dayalı uygulamaların ve bilimsel araştırmaların temellerini öğrenmek,

Sahip olunan klinik bilgileri özgün şekilde farklı durumlarda kullanabilme ve farklı fizyoterapi ve rehabilitasyon teknikleri kullanma ve geliştirme yetisi kazandırmaktır.

Lisans mezunu fizyoterapistlerin uluslararası standartlarda özel fizyoterapi yaklaşımlarını öğrenerek sağlam bilimsel temellerle bilgiye ulaştırarak, araştırmaya yönelik fizyoterapist kavramı kazandırmak tedavi programı çizmek ve standardizasyon etik kurallarına hakim, uygulamayı yapabilen uzmanlar yetiştirmeyi ve yeni yöntemlerle edinilen sonuçları klinik rehabilitasyon programlarını etkileyen araştırmalar yapan uzman fizyoterapistler yetiştirmek ister.

Yetişecek olan uzman fizyoterapistler araştırma  merkezleri ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu öğretim üyesi açığını da kapatacaktır.

Hangi Dersleri alacağım?

Üniversitelerde değişiklik gösterebilmekle birlikte dersler genellikle kas-iskelet sistemi sinir sistemi kardiyopulmoner sisteme ait hastalıkların değerlendirme ve tedavileri,egzersiz fizyolojisi gibi derslerle öğrencileri akademik hayata hazırlamak istenir.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , , ,