Endüstri Mühendisliği

Yayımlandığı Tarih: Salı, Şubat 19, 2019 | Son Güncelleme: Şubat 19, 2019 3:01
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı

252

Endüstri Mühendisliği yüksek lisansı öğrencinin üretim, lojistik, ergonomi, yöneylem araştırması ve karar verme gibi endüstri mühendisliği alanlarında bilgi ve becerisini genişletmeyi amaçlar.

Endüstriyel alandaki başarıların bilgi, insan gücü, sermaye ve üretimin etkin koordinasyonundan doğduğu bilinen bir gerçektir.

Mühendislik dallarının yanı sıra yönetme ağırlıklı bir alan olmasından dolayı işletme, finans, üretim gibi alanlarda da bilgi sahibi olmaları gerektiğinden seçmeli veya zorunlu derslerle farklı alanları da bilgi dağarcıklarına ekleme şansına sahip olacaklardır. Çalışma alanları çok geniştir ve diğer mühendislikler hakkında da bilgi sahibi olmaları faydalı olacağı için yüksek lisans eğitim programları disiplinler arası bir şekilde tasarlanır.

Endüstri mühendisliği disiplini içerisinde yer alan yaklaşım, ilke, model ve teknikleri yüksek lisans seviyesinde öğrenmesi işletmelerde bu alanlarda bulunan açığı kapatabilecek becerileri kazandıracak, mevcut gereksinimlere teorik ve pratik açıdan yanıt verecek mühendisler yetiştirmeyi amaçlar.

Üretim ile ilgili alanlarda ortaya çıkabilecek problemlerin optimal çözümlerini araştırmak ve sonuçları doğru analiz edebilmek işletmenin devamlılığı için yeterli esnekliği kazandıracaktır.

Endüstri Mühendisinin görev ve sorumlulukları arasında yer alan bu çözümler ve değerlendirmeler, sistem analizi ve tasarımı ile karar vermede analitik araçları kullanacak mühendisleri yetkin kılacaktır.

Bölüm mezunları üretimde başlayan ve hizmet sektörüne uzanan iş deneyimlerini yaygın olarak üst düzey yöneticiliğe taşırlar. Yüksek lisans eğitimi size çalıştığınız yerde rahat bir yükseliş sağlayacak, daha kaliteli bir iş hayatı sunacaktır.

Neden Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisansı Yapmalıyım?

Abd ve Japonya gibi teknolojik gelişmelerde lider olan ülkelerde yapılan araştırmalara göre Endüstri Mühendisi ihtiyacının önümüzdeki 10 yıl içerisinde %20 artacağı belirlenmiştir.

Bu oran diğer meslekler ile karşılaştırıldığında ortalama artış hızı olarak birçoğundan yüksektir.

Türkiye’de yapılan araştırmaya göre ise endüstri mühendislerinin %86’sı imalat, %6’sı enerji, %7’si ulaştırma sektöründe çalışırken %36’sı da büyük kuruluşlar, üretim planlama ve kontrol, yatırım planlaması, insan gücü planlaması, proje yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri alanında çalışmaktadır.

Endüstri Mühendisliğinin son zamanlarda gözde olma nedenlerinden biri de 2008 yılında girilen finansal ve ekonomik krizdir.

Temel görevi maliyeti azaltarak verimliliği arttırmak olan endüstri mühendisliğine karşı olan ilginin sebebi bu dönemde şirketlerin daha az yatırım ile daha fazla kar ve üretim etme isteği olmuştur.

Finansal kriz 10 yılda aşılmış olsa da dünyanın hızlı kirlenmesi ve doğal kaynakların azalması, enerji tasarrufu ve kaynak kullanımını en aza indirme zorunluluğu yaşadığımız yüzyılın üretim hedefleri arasında olacak ve bu ilgi durmaksızın devam edecektir.

Dolayısıyla bu alanda kendini geliştirmiş sadece lisans eğitimiyle değil bunları iş hayatında uygulayabilecek becerilere sahip olan ve disiplinler arası çalışmanın önemini göz önüne alarak hem işletme hemde diğer mühendislik alanlarında matematiksel karar desteği verebilecek bir eğitim alan mühendislere duyulan ihtiyacı karşılayabilmek için iş hayatında yüksek lisansa sahip olmak her alanda olduğu gibi bu alanda da rekabet şansınızı arttıracaktır.

Yapılan görevler çoğunlukla, algoritma, geliştirme, yazılım, veri, ses ve video gibi bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, saklanması, elektronik düzen ve sistemlerin tasarımı, antenler ve elektromanyetik alan ve dalga uygulamaları, yarı iletken elektronik elemanların fiziği üzerinedir.

Program endüstriyel uygulamalar konusunda girişimciliği destekleyerek iş dünyasına da bu yönde katkı sağlamayı hedefler dolayısıyla burada bahsedilen sektörlerde ilgili faaliyetleri yerine getirecek olan mezunlar aynı zamanda bu firmalarda yönetici olabilmekte veya bu sektörlerde firma da kurabilmektedir.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , ,