Endüstri 4.0 Yüksek Lisansı

Yayımlandığı Tarih: Pazartesi, Şubat 4, 2019 | Son Güncelleme: Ocak 30, 2019 20:11
Endüstri 4.0 Yüksek Lisansı

275

Endüstri 4.0 Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Endüstri 4.0 terim anlamıyla dördüncü sanayi devrimi demektir.Üretim süreçlerinin veriye dayalı,bilimsel yollarla yönetilmesi ve akıllı üretim yapılarıyla ortaya çıkan sanayi devrimi büyük veri, nesnelerin interneti ve makineler arası iletişim gibi konularla ilgilidir.

Endüstrinin yeni bir boyut kazanmasını sağlayacak olan bu devrim,yapay zeka ve nesnelerin interneti konularında büyük gelişmeler sağlamaktadır.

Endüstri faaliyetleri ve bilişim teknolojisinin bir araya getiren endüstri 4.0 temel olarak iki bileşenden oluşuyor diyebiliriz.

Bunların ilki,Yeni nesil yazılım ve donanım,yani bugünün donanımlarından farklı olarak daha az enerji harcayan,daha az yer kaplayan, daha az ısı üreten ve düşük maliyetli olmasının yanı sıra yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar üretmeyi yani bu donanımların işletim ve yazılım sistemlerinin bellek ve kaynak olarak daha tutumlu olmasını amaçlar.

İkincisi ise,Cihaz tabanlı internettir. Tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi içinde olduğu,internet bağlantılı akıllı elektronik sistem,kısaca siber-fiziksel sistemler şeklinde de adlandırılabilir.

Siber-fiziksel sistem kullanılması,makinelerin insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendilerini koordine ve optimize ederek, üretim sürecini sürdürebileceği akıllı fabrikalar oluşturulması demektir.

Üretimin bütün süreçleri yapay zeka ve internet bağlantısı üzerinden iletişim sağlanacak bu noktada insanların tek yapması gereken ne üretmek istediğine karar vermek olacaktır.

Örnek vermek gerekirse, endüstri 4.0 sisteminin olduğu bir ülkede, üretilecek ürünle ilgili süreç, çalışanların bir araya gelip bütün detaylara karar vermeleri ile başlayacaktır.Ürünün bütün özellikleri yani malzemesi,kalitesi,gücü üretilecek ürüne göre belirlenecek ve bunların hepsi dijital bir ortamda tasarlanarak yapay zekaya sahip makine tarafından bütün süreç planlanıp uygulanacaktır.Malzemelerin nereden ve hangi fiyatlarla tedarik edileceğine kadar belirleyebilecek bir sistemdir.

Endüstri 4.0 Yüksek lisansı

Endüstri 4.0 yüksek lisans programı öğrencilerin,yapay zekayı yönlendirme,programlama ve bunlar için gerekli yazılımları açığa çıkarma becerisi,bir yandan da simülasyonlar yapabileceğiniz matematiksel bir modelin fiziksel halini dijital ortamda inceleyebilme,anlayabilme ve öğrenilenleri uygulayabilme gibi becerilerin kazanması adına oluşturulmuş bir eğitim programıdır.

Endüstri 4.0 yüksek lisans programından mezun olduktan sonra geleceğin mesleklerinden faydalanabilmeniz için sahip olacağınız yetkinlikler olacaktır.Örneğin ;

Programlama ve yazılım ağırlıklı çalışma alanlarında,kod yazmak muhtemelen bilinmesi beklenen en temel beceridir.Kod yazmayı öğrenmeniz veya geliştirmeniz, size endüstri 4.0 alanında sağlayacağı büyük faydalar dışında diğer çalışma alanlarında da kullanabileceğiniz bir beceri olacaktır.

Endüstri 4.0’ı oluşturan ana etkenlerden biride veri olduğu için,bu veriyi toplama,işleme ve yorumlayabilme becerisi de her endüstri 4.0 öğrencisinin alması gereken bir eğitimdir.

Nesne iletişimi için bütün cihazları birbiriyle bağlantı haline getirebilecek platformlar yaratabilmek ve bu bağlantıların güvenilirliğini ve dayanıklılığını sağlayabilmek bu programın öğrettiği önemli konulardandır.Günümüzde Bulut teknolojisiyle bu sorun yavaş yavaş çözülmeye başlanmış olsa da her teknolojik platform gibi değişime ve gelişime ihtiyaç duymaktadır.

Karar verici nitelikte olan yapay zeka ise,cihazın kalitesini belirleyen en büyük etken olacaktır.Yapay zekanın oluşturulması,yönlendirilmesi ve kullanılabilmesi için yeterli bilgi sahibi olunacaktır.

Endüstri 4.0’ın bu gereksinimleri düşünüldüğünde birden çok beceri,farklı bakış açıları,üretim için gelişmiş fikirlere ve yönetim becerisi gibi niteliklere sahip insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

Öğrencilerin bu konulardaki kabiliyet ve yetkinlikleri kazanması adına nesnelerin interneti,akıllı ve işbirlikçi robotlar,büyük veri ve analizi,akıllı yazılımlar,siber-fiziksel sistemler,bulut bilişim gibi öğrencinin istediği alanda ilerlemesine,yazılıma veya tasarıma dayalı alanlardan tercih yapabilmesine olanak tanıyacak şekilde dersler verilmektedir.Mezun öğrenciler kazanmış olacakları bu yetkinliklerle endüstri 4.0 temelinde ve bu sistemin gelişimi için ortaya çıkan ve çıkacak olan her türlü meslekte çalışabilme yeterliliğinde olacaktır.

Yüksek Lisans İçin Gerekenler

Endüstri 4.0 programına genel olarak mühendislik alanı lisans programlarından mezun olan öğrenciler kabul edilmektedir.Programın bulunduğu tüm üniversitelerde tezli veya tezsiz olarak isteğe göre tercih edilebilmektedir.

Eğer yüksek lisans eğitiminizden sonra doktora ile devam etmeyi düşünüyorsanız tezli olarak devam etmeli ve bunun için istenilen puan türünde bir ALES yeterlilik belgeniz olmalıdır.İngilizce programlarda ise dil yeterliliği isteneceğinden dolayı düşündüğünüz üniversitenin kabul edeceği (YDS, TOEFL, YÖKDİL) bir sınav sonuç belgenizde bulunmalıdır.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , , ,