Eğitim Yönetimi Yüksek Lisansı

Yayımlandığı Tarih: Salı, Şubat 12, 2019 | Son Güncelleme: Şubat 11, 2019 17:26
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisansı

235

“Eğitim yönetimi”, “Eğitim yönetimi teftişi,planlaması ve ekonomisi” ve “Eğitim yönetimi ve denetimi” olarak farklı şekillerde isimlendirilen bu bölümler aslında içerik olarak benzer amaçlar taşımaktadır. Ortak noktaları eğitimi yönetmek, planlamak ve denetlemektir.

Eğitim yönetimi programının amacı, bütün resmi ve özel kurumlarda, okullarda, eğitim hizmetlerinde görevli olan okul yöneticileri veya bu görevlere istekli adayların mesleki yeterliliklerini geliştirerek her türlü eğitim programlarını etkili biçimde yönetme becerisiyle donatılmış okul yöneticileri yetiştirmektir.

Günümüzde yaşanan sosyo-ekonomik ve teknolojik dönüşümlerden eğitim sektörü de büyük ölçüde etkilenmiştir. Okulların eğitim öğretim süreçlerinde, yönetim yapılarında yaşanan kayda değer değişimler eğitim yöneticiliği ve liderliğini de güç bir meslek alanı haline getirmiştir. Bu sebeple okul yönetici ve denetimcilerinin gereken yeterlilikleri kazanmaları ve bu kazanımları sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir. Bu gelişim için gerekli teori ve uygulamanın bir arada bulunduğu nitelikli eğitim programları öğrencilere çağdaş eğitim yönetimi, gerçek saha deneyimleri ve liderliği kuram ve uygulamalarla birleştirecek eğitim programlarıyla sağlanmaktadır.

Her geçen yıl hızla artan okulların nitelikli yönetici ihtiyacını karşılamayı ve geleceğin başarılı müdürlerini, müdür yardımcılarını, koordinatörlerini ve bölüm başkanlarını yetiştirme temel amacıyla yola çıkan bu programlar sadece okul yöneticileri değil eğitim konusuna ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen öğrencileri kabul edebilmektedir. Çünkü eğitim, yalnızca bir kurumu yönetmek değil, gerek sınıf içinde bir öğretmen tarafından gerekse günlük hayatımızda yönetilmeye muhtaç olan bir alandır.

Hangi Dersleri Alacağım?

Eğitim yönetimi ve organizasyonu, Eğitimde araştırma yöntemleri, Örgütsel davranış ve liderlik, Eğitim yönetiminde çağdaş yaklaşımlar gibi dersler dışında, liderlik adına gelişiminize destek olacak veya ilgilendiğiniz alanda gelişmenizi sağlayacak farklı seçmeli dersler sunulmaktadır.

Yüksek Lisans İçin Gerekenler

Günümüzde eğitime olan önemin artmasıyla birlikte bu programın eğitimine birçok üniversitede başlanmış olup programın bulunduğu tüm üniversitelerde tezli veya tezsiz olarak tercih edilebilmektedir.

Her alandan öğrenci kabul eden bu bölümü tezli olarak düşünüyorsanız istenilen puan türünde bir ALES yeterlilik belgeniz olmalıdır.Tezsiz programlarda ALES şartı aranmamaktadır.İngilizce programlarda ise dil yeterliliği isteneceğinden dolayı düşündüğünüz üniversitenin kabul edeceği (YDS, TOEFL, YÖKDİL) bir sınav sonuç belgenizde bulunmalıdır.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , , ,