Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisansı

Yayımlandığı Tarih: Çarşamba, Şubat 13, 2019 | Son Güncelleme: Şubat 13, 2019 9:05
Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisansı

263

Eğitim Teknolojisi yüksek lisans programı eğitim teknolojisini bir bilim dalı olarak ele alıp onun kuram ve uygulama yöntemlerini araştırmaktadır. Eğitimde üzerine çalışılması gerekli konular için araştırma yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve nitelikli çalışmalar ortaya çıkarabilmeyi hedeflemektedir.

Eğitim teknolojisi yüksek lisans programı sadece örgün ilk ve orta öğretimi değil aynı zamanda yaygın eğitim ortamları, yüksek öğretim, yetişkin eğitimi ve beceri eğitimi gibi alanlarda yararlanılacak öğrenme ortamlarının teknoloji tabanlı veya destekli tasarlayarak yürütülmesini de kapsar.Bu yönüyle program hem ilgi alanınız olan araştırmaları geliştirecek hemde farklı alanlardaki uygulamacıların yetişmesini sağlayacaktır.

Belirli bir alan bilgisine sahip adayların ayrıca eğitim teknolojisi alanında yapacağı yüksek lisans, tasarlanacak olan eğitim ortamlarının niteliğini arttırma açısından da gereklidir.

Ülkemizde teknoloji eğitiminin yanı sıra teknolojinin eğitimde kullanılıyor olması,bu alanda bilgi ve becerilere sahip,gelişen teknolojiye uyum sağlayabilen bireylere olan gereksinimi arttırıyor. Okullardaki eğitim teknoloğu ihtiyacını karşılamak için bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinden mezun olanların sayısı yetersiz kalmaktadır. Eğitim ortamlarında daha fazla kullanmaya başladığımız teknolojiye rağmen endüstri,üniversiteler ve yetişkin eğitim kurumlarındaki nitelikli eğitim teknoloğu eksikliğini görebiliyoruz.

Eğitim teknolojisi yüksek lisans programının temel amacı bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitli eğitim ve öğretim ortamlarına uygun ürün, süreç, hizmet sistemlerini oluşturmak ve değerlendirmek üzere uygulamacı,araştırmacı eğitim teknologları yetiştirmektir.

Hangi dersleri alacağım?

Dersler üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteriyor olsa da geniş bir alana sahip olmasından dolayı bu çeşitlilik alacağınız derslere de yansımaktadır. Eğitimde çoklu ortam tasarımı, eğitimde görselleştirme, öğretim tasarımı,öğretim teknolojileri, materyal geliştirme ve eğitim psikolojisi gibi dersler ile alanınızı genişletebileceğiniz seçmeli ders seçenekleriniz de olacaktır.

Yüksek Lisans İçin Gerekenler

İhtiyacı karşılayabilmek ve alanın uzmanları yetiştirebilmek adına üniversitelerde eğitim teknolojisine gereken değeri vermeye başlamıştır.Programın bulunduğu tüm üniversitelerde tezli veya tezsiz olarak tercih edilebilmektedir.

Her alandan öğrenci kabul eden bu bölümü tezli olarak düşünüyorsanız istenilen puan türünde bir ALES yeterlilik belgeniz olmalıdır.Tezsiz programlarda ALES şartı aranmamaktadır.İngilizce programlarda ise dil yeterliliği isteneceğinden dolayı düşündüğünüz üniversitenin kabul edeceği (YDS, TOEFL, YÖKDİL) bir sınav sonuç belgenizde bulunmalıdır.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , , ,