Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı

Yayımlandığı Tarih: Çarşamba, Şubat 20, 2019 | Son Güncelleme: Şubat 20, 2019 4:54
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisansı

282

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin birbiriyle olan ilişkilerini ve sorunlarını ele alan sorun çözme, evlilik, ayrılık veya boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

Türkiye hızla gelişen bir ülke olarak ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda bir dönüşüm yaşamaktadır.

Gelişme ve dönüşüm toplum için genel anlamda olumlu ve istenen bir durum olsa da bunun ile beraber gelen göç, kentleşme ekonomik sorunlar, kitle iletişim alanlarındaki gelişmeler, işsizlik, eğitim yapısındaki ve sağlık alanındaki gelişmeler gibi olaylar toplumun her kesimini etkilediği gibi aile kavramını da büyük oranda etkilemektedir. Etkilenen aile kurumu içinde, aile birliğinin korunmasını da daha zor bir hale getirmektedir. Bunun sonucu olarak aile içi şiddet yaygınlaşmakta, boşanmalarda artış olmakta, aileler çocuklarını kontrol etmekte zorlanırken, çocuklarını  nasıl eğitecekleri konusunda da sorunlar yaşamaktadır.

Bu sebeplerle aile ve sosyal politikalar bakanlığı, aile danışma ihtiyacını görmüş ve aile danışma merkezleri ve bu merkezlerde ihtiyaç duyulan aile danışmanlarının görev ve niteliklerini belirlemiştir. Ancak sosyal hizmetler ve aile danışma merkezlerinde yeterli sayıda aile danışmanı bulunmadığını da belirtmişlerdir. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda programın temel amacı, uygulayıcı ve uzman meslek elemanı yetiştirmektir.

Bir sorunundan dolayı desteğe ihtiyaç duyan ailenin bütünlüğü bozulmadan ilgili uzman tarafından müdahale edilmesi bu durumda büyük önem taşımaktadır.

Dolayısıyla alacağınız nitelikli bir eğitim ile,

Aile sisteminin ve yapısını analiz edebilen, alanında güncel, yeterli bilgi ve beceriye sahip,

Aile danışmanlığında önem taşıyan ilkeleri esas alarak ailenin gereksinimlerini saptayan,

Bu gereksinimler doğrultusunda interdisipliner ekip yaklaşımı ile ailenin bütüncül bakımı ve izlenimini sürdürebilen ve danışanları ile etkili iletişim ve işbirliği halinde çalışmalarını gerçekleştirebilen uzmanlar yetiştirmek istenmektedir.

Aile Danışmanının Görev Alabileceği Kurumlar Nelerdir ?

Aile danışmanları,aile sağlığını koruma ve geliştirme adına kamu kurum ve kuruluşlarında, aile sağlığı merkezlerinde, sivil toplum kuruluşlarında ve üniversitelerde görev alabilirler.

Aile bireylerine bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarında da rol alabilirler.

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı,sağlık bakanlığı, adalet bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı olan özel kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Kategoriler: Yüksek Lisans

Etiketler: , ,